ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Νο1

Ειδικό στήριγμα τοποθέτησης βενετικών στορ πάνω σε πλαστικό κούφωμα. 
Ανοιγόμενο παράθυρο - πόρτα χωρίς τρύπημα.

created by
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon